^
Daniel
KI JIIN DANIEL NAN U YƆƆSNBA PO
Naasimm na nba be kpanbar Nebukanesar boor biaŋinba
Ki jiin kpanbar Nebukanesar damiit po
Biaŋinba ki Yennu fiit damiit na paak ki tur Daniel
Biaŋinba ki Daniel yet kpanbar na damiit ki bia wannɔ li paak
Ki jiin paatii nba ki kpanbar na tur Daniel na po
Ki jiin nirɔ ninnauŋ nba ki Nebukanesar nan na po
Biaŋinba ki bi pak biir Daniel yɔɔsnba bantaa na
Biaŋinba ki bi kɔɔn Daniel yɔɔsnba bantaa na muu ni
Ki jiin jab bantaa na ŋaanu po
Ki jiin kpanbar Nebukanesar damiit taar munlee ni po
Biaŋinba ki Daniel wann damiit na paak
Biaŋinba ki Nebukanesar pak ki dont Yennu
Ki jiin dikpinn paak sɔbinii po
Biaŋinba ki Daniel wann sɔbinii na paak
Biaŋinba ki Daniel be yanbɔra bootuk ni
KI JIIN DANIEL YIRINTII PO
Biaŋinba ki Daniel la yirintu ki jiin bonkobit banna po
Yirintu ki jiin daanɔ nba mɔk manfokangbennuk na po
Ki jiin yirintii maŋ paak po
Biaŋinba ki Daniel la yirintu ki jiin pejak nan bujak po
Biaŋinba ki malaka Gabriel wann yirintu na paak
Biaŋinba Daniel miar Yennu ki jiin u niib po
Biaŋinba ki Gabriel wann masɔkinkar na paak
Ki jiin Tigris mɔkir boor yirintu na po
Ki jiin Ijipt nan Siria naan yent po
Ki jiin Siria kpanbar touŋ po
Ki jiin yoo na joontu po