^
1 Timôthê
Nau ôp ueh lăng
Njrăng nau ntŭm nti nklă
Nau lah ueh ma nau yô̆ Kôranh Brah
Nau mbơh sơm
Kôranh ta phung nsing ma Brah Yêsu Krist
Bunuyh kơl jan kar ta phung nsing ma Brah Yêsu Krist
Nau Pôl ŭch mbơh lor
Nơm nti nklă
Bunuyh jan kar ueh ma Brah Krist Yêsu
Nti nau mât phung nsing
Nau ntŭm nti nklă, ndrel ma nau kơnh drăp ndơ ta neh ntu dja
Nau ntŭm nti n'glĕ dŭt ăn ma Timôthê