3
Yon Sòm a David lè l te sove ale devan Absalom, fis li a
O SENYÈ, gade kijan II Sam 15:12lènmi mwen yo ap miltipliye;
Anpil moun leve kont mwen.
Anpil moun pale de nanm mwen; “Nanpwen
Sòm 22:7-8delivrans pou li nan Bondye.”
Tan
Men Ou menm, O SENYÈ, se yon pwotèj ki
antoure mwen, glwa mwen e Sila ki Sòm 27:5fè tèt
mwen leve a.
Mwen t ap kriye a SENYÈ a ak vwa mwen,
epi Li te Sòm 4:3reponn mwen soti nan mòn sen
Li an
Tan
Mwen Lev 26:6te kouche e dòmi; mwen te leve, paske
se SENYÈ a ki ban m fòs.
Mwen p ap pè menm dè milye de moun ki
ta Sòm 118:10-13pran pozisyon kont mwen e antoure
mwen.
Leve, O SENYÈ: Sove mwen, O Bondye mwen;
Paske Ou te souflete tout lènmi mwen yo;
Ou te Sòm 57:4kraze dan a mechan yo
Sòm 28:8Delivrans se nan SENYÈ a; Ke benediksyon Ou
poze sou pèp Ou a.

3:1 II Sam 15:12

3:2 Sòm 22:7-8

3:3 Sòm 27:5

3:4 Sòm 4:3

3:5 Lev 26:6

3:6 Sòm 118:10-13

3:7 Sòm 57:4

3:8 Sòm 28:8