^
HAPU NA PAHHI CATÊJÊ JÕ KÀHHÔC
Pê carĩjre côjkwa wỳr Erij to api
Pê Erixêw cahãj pijapit mã hõ ampo to impê xà to ajcamẽ
Pê Namã ma Ixaher jõ pjê wỳr tẽ
Namã caprãr xà
Côjkwa pĩn Pahpãm jõ krãhtare
PJÊ JÕ PAHHI CATÊJÊ KWỲ
Juta jõ pjê jõ pahhi Jôwat jarẽn xà
Juta jõ pjê jõ pahhi Exequij
Juta jõ pjê pahhi pê Joxij