3
Sa Inavoso La koa Rini pa Sadisi
Mamu kubere la guahe koasa mateana tanisa ekelesia pa Sadisi:
Hire tugo sari na zinama tanisa pu totoli ni sari ka zuapa Maqomaqona sa Tamasa, meke sari ka zuapa pinopino. Gilani Rau sari na mia tinavete. Balabala ia rina tie sapu toa si gamu koa Rau gua, ba lokari; namu guana tie matemia si gamu.
Ke mi vaṉunu gamu, mamu va ṉiṉira ia sa mia tinoa maqomaqo sapu tata matena. Ura ele dogoria Rau sapu lopu gotogoto sari na mia tinavete pa dinoṉo te Tamasa. Mi balabala ia sapu gua ele tava tumatumae nia, meke avosia gamu. Mi va tabea sa vina tumatumae asa, mi kekere pule koari na mia sinea. Ba be lopu vaṉunu si gamu, si kote atu golomo koa gamu si Rau, guana tie hikohiko. Meke lopu kote gilania gamu sa totoso sapu kote atu kamo si Rau.* Mt 24:43-44; Lk 12:39-40; Rev 16:15
Ba koadia tugo koa gamu pa Sadisi sari ka visavisa tie saripu lopu ele va boni sari na dia poko koari na dia hahanana kaleadi. Ura arini tugo si kote pokopoko keoro meke ene turaṉae koa Rau, sina garo tugo si arini. Arini pu turu va nabu pa dia rinaṉeraṉe osolae kamo sa vinabetona, si kote poko nia sa poko keoro gua asa, meke lopu kote huara pani Rau sari na pozadia koasa buka tinoa, meke kote helahelae ni Rau pa kenuna sa Tamaqu, meke koari Nana mateana sapu arini si na tie Taqarau.* Ekd 32:32-33; Sam 69:28; Rev 20:12; Mt 10:32; Lk 12:8
Asa sapu ari taliṉana si mani avosia gua sapu zama nia sa Maqomaqo Hope koari na ekelesia.
Sa Inavoso La koa Rini pa Piladelapia
Mamu kubere la guahe koasa mateana tanisa ekelesia pa Piladelapia:* Ais 22:22; Zob 12:14
Hire tugo sari na zinama tanisa pu hopena meke hinokara. Asa mo sapu tagona sa vidulu* Sa ginuana sa vidulu te Devita si guahe: e Karisito si na Baṉara pa tutina e Devita koasa Binaṉara te Tamasa, meke arini pu hiva ni Sa, si va nuquru la i Sa pa Nana binaṉara. te Devita, meke pana tukelia Sa sa sasada, si loke tie kote boka tuku pulea, meke pana tukua Sa, si loke tie kote boka tukele pulea si asa.
Gilani Rau sari na mia tinavete. Dotu, ele poni gamu Rau si keke sasada tukelena meke sapu loke tie kote boka tuku ia pude nabulu Nau. Gilania Rau sapu vasinahite mo sa mia ṉiniraṉira, ba kopu ni gamu sari na Qua zinama, meke lopu hite oso nia gamu sa pozaqu Rau.
Dotu, sarini pu koa pa sinaqoqi te Setani si poza pule ni tie Ziu, gua, ba namu lokari hokara. Kaqu ososo ni Rau si arini pude atu, meke hoqa kokotuṉu pa kenumia gamu pude va lavata gamu, meke kote gilania rini sapu tataruni gamu Rau si gamu.* Ais 49:23, 60:14; Ais 43:4 10 Ele kopu va ṉoṉo ni gamu sari na Qua tinarae pa mia sinoto koa Rau pa tinasuna, gua asa ke kaqu va sare gamu tugo Rau koasa totoso tasuna sapu kote raza mae, pude podeki saripu koa koasa kasia popoa.
11 Lopu sana kaqu atu kamo si Rau. Ke mi kopu valeana nia sapu gua ele vagia gamu, pude lopu ta hukata si gamu pude vagia sa mia pinia. 12 Ura arini pu turu va nabu pa dia rinaṉeraṉe osolae kamoa sa vinabetona, si kote va evaṉae guni Rau na dedegere koa sa Zelepade tanisa Qua Tamasa. Meke kote koa hola si arini vasina. Meke kote kuberia Rau koarini sa pozana sa Qua Tamasa, meke sa pozana sa vasileana nomana tanisa Qua Tamasa, sapu sa Zerusalema vaqura, sapu kote gorevura mae guana koe Tamasa pa Maṉauru, meke kote kuberia tugo Rau koarini sa pozaqu vaqurana.* Rev 21:2; Ais 62:2, 65:15 13 Asa sapu ari taliṉana, si mani avosia gua sapu zama nia sa Maqomaqo Hope koari na ekelesia.
Sa Inavoso La koa Rini pa Laodisia
14 Mamu kubere la guahe koasa mateana tanisa ekelesia pa Laodisia:* ZT 8:22
Hire tugo sapu zama nia Sa sapu ta pozae Emeni. Sa tie va sosode ta raṉena meke hinokara, Asa sa Baṉara koari doduru pu ta kuri koe Tamasa. 15 Gilani Rau sari na mia tinavete. Lopu ibu, meke lopu maṉini si gamu. Sa Qua hiniva si pude ibu, babe maṉini si gamu, 16 ba lopu maṉini meke lopu ibu si gamu, gua asa ke kote lua pani gamu Rau pa ṉuzuqu. 17 Zama si gamu, ‘Na tie tagotago mami si gami, na soku mami likakalae; meke lopu hite ehaka nia gami si keketoṉa,’ gua. Ba namu lopu gilania tu gamu sapu guana tie malaṉa sisigiti, na variva taru, na habahuala, na behu meke dodoho mia si gamu. 18 Hie tugo sa Qua zinama varitokae koa gamu. Mi mae holua koa Rau sa qolo sapu tava viana pa nika, pude mi koa tagotago hinokara. Mi holua sa poko keoro mamu va sagea, pude mi va paeria sa kinurekurena sa mia dinodoho. Mi holui tugo kaiqa meresena mamu va honi lani pa matamia pude mi dodogorae. 19 Saripu tataru ni Rau si gegesi na va toṉoti Rau. Ke mi luara pani sari na mia sinea pude soto va ṉiṉira koa Rau.* ZT 3:12; Hib 12:6
20 Dotu! Korapa turu si Rau pa sasada meke kikia, be avosia ke tie sa mamalaiṉiqu meke tukelia sa sasada, si kote nuquru la si Rau, meke somana henahena koa sa, meke asa si kote somana henahena koa Rau.
21 Meke arini pu turu va nabu pa dia rinaṉeraṉe osolae kamoa sa vinabetona, si kote va malumi Rau pude somana habotu koasa Qua habotuana Baṉara, meke somana tagoa tugo sa ṉiniraṉira koasa Qua Binaṉara, gua sapu ele koa mataqara si Rau, meke somana habotu koasa habotuana Baṉara tanisa Tamaqu, meke somana tagoa tugo Rau sa ṉiniraṉira koasa Nana Binaṉara. 22 Asa sapu ari taliṉana si mani avosia, gua sapu zama nia sa Maqomaqo Hope koari na ekelesia,” gua si asa.

*3:3 Mt 24:43-44; Lk 12:39-40; Rev 16:15

*3:5 Ekd 32:32-33; Sam 69:28; Rev 20:12; Mt 10:32; Lk 12:8

*3:7 Ais 22:22; Zob 12:14

*3:7 Sa ginuana sa vidulu te Devita si guahe: e Karisito si na Baṉara pa tutina e Devita koasa Binaṉara te Tamasa, meke arini pu hiva ni Sa, si va nuquru la i Sa pa Nana binaṉara.

*3:9 Ais 49:23, 60:14; Ais 43:4

*3:12 Rev 21:2; Ais 62:2, 65:15

*3:14 ZT 8:22

*3:19 ZT 3:12; Hib 12:6