^
Hebreos
Aꞌɨ́ɨ pu yaujraꞌan tíꞌitaꞌixaateꞌe ɨ́ ruyáꞌupua jetze meꞌecan
Ajta aꞌɨ́ɨn yaujraꞌan, jaítzeꞌe pu veꞌecán jɨ́n tiꞌitéjvee mecaí aꞌɨ́mej ɨ́ mej tíꞌivaɨreꞌe u ta japua
Tej nuꞌu raꞌaráꞌastijreꞌen ɨ́ tej ráanamuajriꞌi
Cɨríistuꞌu pu ayén huanúꞌihuacaꞌa matɨ́j aꞌɨ́mej ɨ́ júutzimuaꞌameꞌen
Jaítzeꞌe pu veꞌecán jɨ́n tiꞌitéjvee ɨ́ Jesús caí aꞌɨ́jna ɨ́ Moisés
Aꞌɨ́ɨ mú nuꞌu huaújseꞌupeꞌen ɨ́ Dios jemi aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej teɨtestemuaꞌameꞌen púꞌeen
Dios pu taatáꞌasin tej ti jemin eꞌehuátaseꞌupeꞌen
Jesús pu aꞌɨ́ɨn púꞌeen ɨ́ tɨ jaítzeꞌe veꞌecán jɨ́n tiꞌitéjvee tɨ́ꞌij ta japua huániuuni
Jesús pu veꞌecán jɨ́n tiꞌitéjvee ɨ́ Dios jemi ta jetze meꞌecan
Mej nuꞌu jaítzeꞌe yaúꞌitɨée muáꞌaraꞌani ɨ́ Dios jemi
Tɨ́ nuꞌu rɨ́ꞌɨ naꞌa neꞌu tɨ́n ahuáꞌavaɨreꞌe mej mauj ruuri
Ayee pu téꞌeme aꞌij tɨ Dios teꞌataújratziiriꞌi
Jaítzeꞌe pu veꞌecán jɨ́n tiꞌitéjvee ɨ́ Jesús caí ɨ́ Melquisedec
Jéꞌecan pu veꞌecán jɨ́n tiꞌitéveecaꞌa aꞌɨ́jna ɨ́ Melquisedec
Cɨríistuꞌu pu veꞌecán jɨ́n tiꞌitevée aꞌame tɨ́j naꞌa rusén jɨmeꞌe
Jesús pu veꞌecán jɨ́n tiꞌitéjvee u ta japua
Cɨríistuꞌu pu nuꞌu raateájtuaa itejmi jemi ɨ́ niuucari tɨ jaítzeꞌe rɨ́ꞌen caí ɨ́ tɨ míꞌimeꞌecan
Ɨ́ ɨnaamua tɨ yen seijreꞌecaꞌa íiyen chaanaca japua
Ɨ́ xúureꞌe tɨ jɨ́n huaújnaijmire ɨ́ niuucari tɨ jéjcua
Ɨ́ muaɨꞌɨvéjri tɨ xaa jaítzeꞌe rɨ́ꞌen
Capu rɨꞌɨrí tɨ aꞌɨ́ɨn niuucari ɨ́ mej jɨ́n tíꞌaijta ayén huaꞌunaíjmireꞌen ɨ́ teɨte
Cɨríistuꞌu pu ayén tihuaꞌutáꞌuuniꞌi ɨ́ mej jɨ́n auteájturaa ɨ́ Dios jemi
Mej nuꞌu teꞌutáviicuaꞌi
Mej nuꞌu caí chéꞌe aꞌij puaꞌa tiꞌitiújchaꞌɨɨ
Ruxeꞌeveꞌe mej nuꞌu teꞌutáviicuaꞌi
Aꞌɨ́ɨme ɨ́ mej téꞌantzaahua
Aꞌij tɨ yeꞌí rɨ́ꞌɨ tiꞌitiújchaꞌɨɨ aꞌɨ́jna tɨ Cɨríistuꞌu jemi seijreꞌe
Mej nuꞌu caí tiꞌitɨ́j jɨ́n auteáturan
Aꞌɨ́jna ɨ́ jɨrí, ɨ́ Sinaí, ajta ɨ́ seɨ́j ɨ́ Sión
Aꞌij tej nuꞌu tiyen huárɨni
Aꞌɨ́jna tɨ jɨ́n raꞌantipuáꞌajte