^
Apostel
JESUS HAB AṮAN TEUM
TOTOL DANAB AG JUDAS OU OTIP̱IG
KAYAK OUḎI NEUM
PETRUS NAI MEHUQOM
KRISTEN BAU AMU AHILAG HAK ENA
DANAB BAEG NAU ELE EḎUA ENA DAYOM
PETRUS MANA MEṮAK LAG OOP̱A NAI MEHUQOM
AG PETRUS JOHANES ELE AḎALATP̱IG
KRISTEN G̱AGAṮAG AOGLAGNU UNUQIDP̱IG
KRISTEN AG NUG EHANIṮAK HEP̱IG
ANANIAS SAPIRA ELE
TOTOL DANAB AG DANAB BAP̱ALADP̱IG
LAA AG TOTOL DANAB EHEḎ HADP̱IG
GAMALIEL TOTOL DANAB EHANAṮOM
AG DANAB EBLAIH AḎIT ELE OTIADP̱IG
STEPANUS AḎAP̱IG
STEPANUS IḴI DANAB DILAG QAG MAKP̱A NAI MAṮIOM
AG STEPANUS MENP̱A MAḴUḎP̱IG
SAUL KRISTEN TAMANIAK DILAG EHEḎ HAṮOM
PILIP NUG SAMARIA UḴA JESUSNU NAI MEHUQOM
BAḎ MAK DANAB ONIG SAIMON, NUHIG KAYA
PILIP ITIOPIA DANAB AMEGP̱A NAI MEHUQOM
SAUL OO EḎUE, KRISTEN BEUM
SAUL DAMASKUS JERUSALEM ELE NAI MEHUQOM
PETRUS NUG INIAS TABITA ELE EHANATOM
ENGEL LAA BA, KONILIAS AMEGP̱A NAI AUM
PETRUS TULEGLEGP̱A KEEKE ANṮOM
PETRUS KONILIAS LAUGP̱A UḴOM
PETRUS KEEKE BEUMNU MAṮIOM
KRISTEN TAMANIAK ANTIOK ABP̱ANU
ENGEL PETRUS MANI GUIṮAKP̱ANU UHUQOM
HERODES AGRIPA MAUHOM
BANABAS SAUL ELE MISIN UḎATNU MAATEG GOPIḎ
BANABAS SAUL ELE SAIPRAS GOPIḎ
BANABAS PAULUS ELE ANTIOK, PISIDIA WANP̱ANU, GOPIḎ
BANABAS PAULUS ELE AIKONIAM AP̱A UḎAT HEPIḎ
BANABAS PAULUS ELE LISTRA AP̱A UḎAT HEPIḎ
BANABAS PAULUS ELE EḎUIA, ANTIOK, SIRIA WANP̱ANU, GOPIḎ
KRISTEN TAMANIAKNU QAG MAK OḴAI JERUSALEM BEUM
AD UḎUG IIṮA AḎI DILAGP̱A UḴOM
PAULUS BANABAS ELE A OPATPIḎ
TIMOTIUS NUG AMU PAULUS SILAS ELE OH GOP̱IG
PAULUS NUG TULEGLEGP̱A MAKEDONIA DANAB ANṮOM
LIDIA OO EḎUE, KRISTEN BEUM
PAULUS SILAS ELE MANI GUIṮAKP̱A DAAPIḎ
PAULUS SILAS TESALONIKA AP̱A UḎAT HEPIḎ
PAULUS SILAS ELE BERIA GOYA NAI MEHUQPIḎ
PAULUS NUG ATENS UḴA NAI MEHUQOM
PAULUS NUG KORINT UḴA UḎAT HEUM
PAULUS NUG EḎUA ANTIOK UḴOM
APOLOS NUG EPESUS UḴA NAI MEHUQOM
PAULUS EPESUS UḴA UḎAT HEUM
EPESUS DANAB AHAN MUṮUB QEP̱IG
PAULUS NUG MAKEDONIA OIYAYA UḴA GRIK TEUM
PAULUS HUMAṮAK NAI EPESUS IḴI MAṮOM
PAULUS NUG JERUSALEM GOḴUNU UBP̱A OIYOM
PROPET AGABAS PAULUSNU NAI AUM
PAULUS JERUSALEM TEUM
JUDA AG MANA MEṮAK LAG OOP̱A PAULUS AḎAP̱IG
ROMNU DAUP DILAG OḴAI LAA PAULUS EHANIṮOM
PAULUS JUDA AMELAGP̱A NAI MAṮIOM
ROMNU DAUP DILAG OḴAI NUG PAULUS GUMOM
PAULUS NUG JUDA DILAG HEṮOḎIAK OḴAIP̱A DAYOM
JUDA AG PAULUS QEP̱EG MAUHḴUNU AP̱IG
DAUP DILAG OḴAI NUG HE PAULUS SISARIA UḴOM
PAULUS PILIKS NOOBP̱A DAYOM
PAULUS MANI GUIṮAKP̱A MAḎ AḎIT DAYOM
PAULUS NUG PESTUS NOOBP̱A DAYOM
PESTUS PAULUSNU AGRIPA OḎ MEṮOM
PAULUS NUG AGRIPA AMEGP̱A NAI MAṮIOM
PAULUS ROM GOḴUNU UBP̱A TEUM
ULAH NAḎI YUP̱A EHEḎ NAUNAB AHOM
ULAH HE UB LOP̱AḎOM
PAULUS MALTA DAYOM
PAULUS ROM TEUM
PAULUS NUG ROM ABP̱A NAI ENA MEHUQOM