^
MAM PAHHI CATÊJÊ JÕ KÀHHÔC
Pê Xarômãw pê pahhi tuw ne cumã amji jahkre pej
Pê Xarômãw ajkam me cahãj pijakrut cukij
Pê Xarômãw cute Pahpãm to amji kam me hapac xà jũrkwa xãm
Pahpãm jàmcjên xà to ipintuw xà
Pê Xarômãw pahpãm cahàc kĩn ita to apu amji to kên
Xarômãw xwỳ himpej xà picapôn xà
ERIJ ME ERIXÊW
Pê Pahpãm Jarkwa To Me Cumã
MEHCAKÔC CATÊJÊ
Erij pê Pahpãm jarkwa to ihcakôc catê
Pê Erij Ixaher catêjê mã Pahpãm carôt na to ajpẽ
Pê Pahar mã hàpên catêjê cute cuhy kujahêc na tee Pahar wỳ
Pê Erij cute cuhy kujahêc na Pahpãm wỳ
Pê Erij cute ta kujahêc na Pahpãm wỳ
Erixêw pê Pahpãm jarkwa to ihcakôc catê