^
IXAJ JÕ KÀHHÔC
Pahpãm amji wỳr mehkwỳ to ipipkjêr xà caxuw me cumã akij
Pê Pahpãm Mexij pê mehkên catia pê me tohpôj catê to awjahkre
Pê Pahpãm mehkwỳ mã caprĩ
Pahpãm ri mehcunea jirô pê carôt cati ne cute amji jahkre pej cati
Pahpãm cahàc krekà atajê pê nee Pahpãm pyràc nare
Mexij te mehkwỳ pytàr xà caxuw ihtỳj amji pupun to kêanre
Pê Pahpãm mã mehcunea te hỹrmã ipipkjêr na to prãm
Pê Pahpãm jarkwa cakôc xà kôt ihtỳj ampo
Quê ha Mexij ihtỳj me cupê hamreare atajê tehcajpa
Quê ha Mexij hacpỹa mã mehkwỳ to ajcamẽ ne to cati
Pahpãm ma apu ampo kên cunea caca
Quê ha Pahpãm ampo cunea to antuw ne to impej