^
Matyo
Betaa ábe Yesuɛ
Echyáa éche Yesuɛ
Beláŋ-bé-betintinɛ bébídé á akuu âhyɛ dé abɛ Yesuɛ edúbé
Bésōbnē Yesuɛ, békɛ́ɛ́né mɔ́ á aloŋ á Egipto
Béwúú eʼchɛd éʼ bǎn á Bɛtɛlhɛm
Josɛbɛ, Maria, ne Yesuɛ bébídé á Egipto bétīm á Nazarɛt
Nkalaŋ ḿme Jɔnɛ, Ndusɛnɛ
Bédúsɛ́né Yesuɛ
Satanɛ akəgé Yesuɛ
Yesuɛ aboótédé ḿme nsɔ́n á Galilia
Yesuɛ apwɛdé bembapɛɛ béʼsō
Yesuɛ ayə́gtéʼáá, áchɔŋté-ʼɛ bad
Yesuɛ ayə́gté bad á ekone mîn
Nkwɛ̌ ḿme ḿbɔ́dé eʼnyin, ne etrúkáŋ éche békóŋgé
Ayə́ged áde Yesuɛ tə̂ŋgɛne mbéndé
Ayə́ged áde Yesuɛ tə̂ŋgɛne meliŋgá
Ayə́ged áde Yesuɛ tə̂ŋgɛne akáb dé mesón
Ayə́ged áde Yesuɛ tə̂ŋgɛne abóo-dé-eʼwóŋgé
Ayə́ged áde Yesuɛ tə̂ŋgɛne amwɛ́ dé melɛ̌
Ayə́ged áde Yesuɛ tə̂ŋgɛne akun-á-yə̌l
Ayə́ged áde Yesuɛ tə̂ŋgɛne bad bé ekɔyí
Ayə́ged áde Yesuɛ tə̂ŋgɛne âwóŋgɛn bad
Ayə́ged áde Yesuɛ tə̂ŋgɛne mekáne
Ayə́ged ádě Yesuɛ tə̂ŋgɛne adid á yə̌l nzaa á mekáne-tê
Ayə́ged áde Yesuɛ tə̂ŋgɛne awóŋ á bwěm
Ayə́ged áde Yesuɛ tə̂ŋgɛne bad ábe békáadte baáb
Hɛdɛ́n Dyǒb kéchéé éche éhɛdɛɛ́
Nzii e aloŋgé áde déemaáʼ, elɛlé áte
Bekal-bé-eʼdəə́dəŋ bé metóm
Bad ábe béhíde Yesuɛ ne nlém ḿbɛ
Belóŋ-bé-ndáb bébɛ: a debyɛ́ɛ́ ne a eyɔ́kɛ́l
Kunze eche Yesuɛ awóó âyə́ged
Yesuɛ achǒŋté mod awě meləŋ mékóbé
Yesuɛ achǒŋté mbəledɛ a mod ambáá a sə́nze
Yesuɛ achǒŋté ekud é bad
Bad ábe bêmpon Yesuɛ ahíd
Yesuɛ ahɔ́ɔ́dté ekukud
Yesuɛ achǒŋté bad bébɛ ábɛ eʼdəə́dəŋ bé mbéb bémbɛ̄ɛ̄ áte
Yesuɛ achǒŋté mod awě awédé epɛd
Yesuɛ achɛ́nlé Matyo âhíd mɔ́
Nsɛdtéd tə̂ŋgɛne âdid yə̌l nzaa á mekáne-tê
Yesuɛ apuúdté ngɔndérɛ pɔ́g echě enwɛ́
Yesuɛ achǒŋté bad bé ndím bébɛ
Yesuɛ achǒŋté mod awě eehɔ́beʼáá dyam
Yesuɛ awógé bad ngɔl
Bembapɛɛ bé nlómag dyôm ne bébɛ
Yesuɛ aláŋgé bembapɛɛ bé nlómag ngáne bɛ́bɛnlé ḿme nsɔ́n
Metake ḿme bembapɛɛ bɛ́kudté á dǐn áde Yesuɛ
Mod awě bétə́ŋgɛ́né abáŋ
Âbíd Yesuɛ mbóŋ, kéʼɛ âbáŋ mɔ́ áyə̄l
Yesuɛ aá ngabɛ́n chɔ́ɔ mɔ́pɛ́ɛ́né átîntê e baányoŋ
Nsábe ń Dyǒb ne bad ábe békobeʼ ábē bembəledɛ
Jɔnɛ, Ndusɛnɛ alómé ábē bembapɛɛ wɛ́ɛ Yesuɛ
Yesuɛ ahɔ́bé tə̂ŋgɛne Jɔnɛ Ndusɛnɛ
Myad ḿme bad bénkêndúbɛ́ɛ́ Yesuɛ
Yesuɛ alébpe bad aá, béhyag áwē
Atɔ́n dé Mbwɛ-mé-nkɔ́me-áte
Yesuɛ achǒŋté mod awě ekáá éwédé
Yesuɛ, mbəledɛ awě Dyǒb ápwɛ́dé
Bad bán Yesuɛ abɛnlaad ngíne eche Bɛlzɛbulɛ
Á epum dɔ́ɔ béchemɛɛ́ bwɛl
Béhɛ́dné Yesuɛ eʼchemléd
Nzé edəə́dəŋ é mbéb étímé mod á yə̌l ámpē
Túmbé eche Yesuɛ
Ngan e mbə́l-e-bǔ
Nzɔm echě ekəə́ boŋ Yesuɛ ábɛnláád ngan âyə́ged bad
Yesuɛ atógké ngan e nwén-é-mbə́l
Ngan e mesisoŋ
Ngan e mbə́l-e-bǔ
Ngan e esultɛn
Nzɔm echě ekəə́ boŋ Yesuɛ ábɛnláád ngan
Yesuɛ atógké ngan e mesisoŋ
Ngan tə̂ŋgɛne Nkamlɛn ḿ mín
Ngan e nhɔn ḿme mênkoŋnéd
Ngan e aláá dé etógnɛ́n
Ngan e mbínzé
Ayə́ge dékɔ̄ɔ̄lē ne dé nchun
Bad bé Nazarɛt béekobɛɛ́ Yesuɛ
Kwééd echě Jɔnɛ Ndusɛnɛ
Yesuɛ adídté ndun e mod
Yesuɛ akií á mendíb-mîn
Ayə́ged á bad béʼ bɔɔ́d
Mam ḿme mébɛle boŋ mod eesááʼ áʼsō éʼ Dyǒb
Adúbe áde mmwaád a Kanahan
Yesuɛ achǒŋté ndun e mod
Yesuɛ adídté ndun e mod
Béhɛ́dné Yesuɛ eʼchemléd éʼ menyáké
Esultɛn éche Befarisia ne Besadusia
Petro aá Yesuɛ mɔ́ adé Ane-awě-Béwɔ́gté
Yesuɛ ahɔ́bé tə̂ŋgɛne ḿmē metake ne echě kwééd
Yə̌l ehə̌ŋlɛ́né Yesuɛ
Yesuɛ achǒŋté mwǎn a mwɛnchóm awě edəə́dəŋ é mbéb émbɛ̄ɛ̄ áte
Yesuɛ ahɔ́bé ámpē ngáne bad bɛ́wūūʼɛ́ mɔ́
Yesuɛ asǎŋgé táásɛ e Ndáb-e-Dyǒb
Nzɛ́ɛ́ atómtɛ́né mod ambáá abɛ́ áʼsō éʼ Dyǒb?
Ngan e ńdyɔŋ ḿ mbód ḿme mémbɔ̄ɔ
Mwǎnyoŋ awě abɛ̌nlé wɛ awusé
Yesuɛ aá bembapɛɛ béwóó ngíne âkə́ŋ ne âbɛ dyam kunze
Ngan e mod-a-nsɔ́n a kə̂ŋ awě enkênlagsɛ́n waáb
Ayə́ged tə̂ŋgɛne anan dé mmwaád á eʼwóŋgé
Yesuɛ anǎmté běndem
Nhɔn ḿ bad ne nkamlɛn ń Dyǒb
Ngan e bad bé nsɔ́n
Yesuɛ ahɔ́bé ngen echě elóntɛ́né éláán ngáne bɛ́wūūʼɛ́ mɔ́
Nyɛ̌-mwǎn ahɛdte bǎn metii
Yesuɛ achǒŋté bad bébɛ ábe bênkwɛ̌ ndím
Yesuɛ asɔ́lé á Jerusalɛm nɛ́ɛ kə̂ŋ
Yesuɛ anané bekáb bé nyoŋgé á Ndáb-e-Dyǒb
Yesuɛ ne alín á ngəl
Nsɛdtéd tə̂ŋgɛne kunze eche Yesuɛ
Ngan e bǎn bé baachóm bébɛ
Ngan e bebɛl bé nsɔ́n ntɛ́d
Ngan e ngande e eʼwóŋgé
Yesuɛ ne asaa á táásɛ
Ayə́ged áde Yesuɛ tə̂ŋgɛne mpuu ámbīd e kwééd
Mbéndé ébɛ éche étómtɛ́né etógnɛ́n abɛ́
Nsɛdtéd tə̂ŋgɛne Ane-awě-Béwɔ́gté
Elébé tə̂ŋgɛne bemeléede bé mbéndé ne Befarisia
Yesuɛ asɛlé bad bé medogké
Dyǒb dɛ́kɔ̄gsɛ̄n bemeléede bé mbéndé ne Befarisia
Yesuɛ adé ngɔl ne bad bé Jerusalɛm
Mbooted mé metake
Eʼbébtéd éʼ mekan ábe bɛ́pɛ̌
Epɛ é Mwǎn-a-Moonyoŋ ne asóg dé nkǒŋsé
Modmod eebíiʼɛ́ epun éche Mwǎn-a-Moonyoŋ ápɛɛ́
Mbəledɛ a bwâm ne mbəledɛ a mbéb
Ngan e ngɔndérɛ dyôm
Ngan e bembəledɛ béláán ábe bénlyə̄gnēdtē ngáb
Mbakú e asóg
Bad bémbáá bé Israɛl béhəgke Yesuɛ âwúu mɔ́
Mmwaád nhɔ́g awɔ́gté Yesuɛ á dyad á Bɛtani
Judasɛ akwɛ̌ntɛ́né Yesuɛ asóm
Yesuɛ ne ábē bembapɛɛ bétómté Ngande e Nnyíme ámīn
Ndyééd e Sáŋgú
Yesuɛ ahɔ́bé ngáne Petro ábāŋgē mɔ́ áyə̄l
Yesuɛ akánné á Getsɛmani
Békóbé Yesuɛ
Bépɛ́ɛ́né Yesuɛ á kóte
Petro abáá Yesuɛ áyə̄l
Békɛ́ɛ́né Yesuɛ wɛ́ɛ Payledɛ
Kwééd eche Judasɛ
Payledɛ akáádté Yesuɛ
Mbakú e kwééd eche Yesuɛ
Sə́nze éwɛ́lé Yesuɛ
Bébómmé Yesuɛ á awɔg
Yesuɛ awédé
Nlíme ḿme Yesuɛ
Payledɛ alómé sə́nze ânɔn soŋ eche Yesuɛ
Yesuɛ apuúdé
Sə́nze éhɔ́bé dyam áde ábɛ́nlédé
Yesuɛ apiídé ábē bembapɛɛ