^
Rôm
Nau ôp ueh lăng
Nau Pôl ŭch khŏl phung nsing ta ƀon Rôm
Nau tih bunuyh
Kôranh Brah phat dôih nau tih
Phung Israel, jêh ri nau vay Môsê
Kôranh Brah hôm răp jăp ma phung Israel
Dâng lĕ bunuyh tih dadê
Bunuyh nsing dâng kơp lĕ sŏng
Nau nsing Abrahăm
Abrahăm sŏ dơn nau Kôranh Brah ton
Nau tâm rnglăp đah Kôranh Brah
Ađăm, ndrel ma Brah Krist
Nau tih mâu hôm ôh geh nau dơi jât
Nau đă sơm kơl jan kar ma Kôranh Brah
Nau ntât ma nau tâm nđăp ur sai
Nau vay nhhơ ăn gĭt năl nau tih
Bunuyh tâm rdâng ma nau ŭch jan tih
Nau rêh gŭ ndrel Brah Huêng Ueh
Nau chrêk lơp ta nar n'glĕ dŭt
Mâu dơi ôh tâm nkhah bân bơh nau Kôranh Brah rŏng
Kôranh Brah kơih phung ƀon lan Israel
Nau ji nuih, đah ma nau yô̆
Phung Israel mâu ŭch nsing ma Brah Yêsu
Nau nsing geh nau rklaih
Kôranh Brah kơih bunuyh aƀă ta phung Israel
Kôranh Brah rklaih phung i mâu di phung Israel
Nau ntât ma n'ging tơm Ôlive
Kôranh Brah mra rklaih dâng lĕ phung Israel
Nau Pôl rnê ma Kôranh Brah
Nau rêh tâng nau Kôranh Brah ŭch
Iăt nau mpôl kôranh mât uănh
Nau tâm rŏng
Ndrăp săk vơt rom Kôranh Brah
Lơi ôh phat nau tih oh nô ta phung nsing
Lơi ôh jan ăn phung nsing ntlơi nau nsing
Ăn bunuyh i lĕ nsing nâp geh nau ăt nuih ma phung i nsing rdja
Nau mhe mhan ueh ăn ma dâng lĕ ndŭl mpôl bunuyh
Nau jan kar Pôl ta phung i mâu di phung Israel
Nau Pôl ŭch hăn ta ƀon kuŏng Rôm
Nau ôp nau ueh lăng êng êng
Nau Pôl ntŭm nti n'glĕ dŭt