^
Danyeri
Danyeri naꞌbaabo mu nyumba yeꞌbwami
Mwami Nebukandeneza aloota
Danyeri ayigulirwa ibirooto
Danyeri adeta umugeeza gweꞌbirooto
Danyeri ahembwa
Nebukandeneza ayimangika umugisi
Abiira ba Danyeri balegwa
Abiira ba Danyeri bahanwa
Imisore yashwekuulwa
Mwami Nebukandeneza ashubi loota
Nebukandeneza alonga ikihano
Nebukandeneza ahuuza Rurema
Danyeri asobaanura amandiko
Igambi lyoꞌkuyita Danyeri
Ibirooto hiꞌgulu lyeꞌnyamiishwa zina
Ukushereezibwa kwa yizo nyamiishwa
Umugeeza gwaꞌmabone ga mbere
Ibirooto hiꞌgulu lyeꞌkipanga neꞌkihebe
Umuganda adeta umugeeza gwaꞌmabone
Amahuuno ga Danyeri
Umuganda Gabulyeri adeta umugeeza gwaꞌmabone
Amaami geꞌmbembe na geꞌBugiriki
Umutwali mubi weꞌmuga
Ikyanya kyoꞌkuheza