21
Pou direktè koral la; Yon sòm David
O SENYÈ, Sòm 59:16-17nan fòs Ou, Wa a va fè kè kontan.
Nan delivrans Ou, ki gran rejwisans li va gen!
Ou te bay li dezi a kè li,
ni Ou pa t refize demand a lèv li yo.
Paske Ou te vin rankontre Li avèk
benediksyon de tout bon bagay.
Ou te mete yon II Sam 12:30 kouwòn sou tèt li.
Li te mande Ou lavi e Ou te bay li.
Yon vi ki long ak Sòm 91:16jou k ap dire
jis pou tout tan.
Glwa li gran nan sali pa Ou.
Sòm 96:6 Onè ak majeste Ou te mete sou li.
Paske Ou te fè li beni pase tout moun, jis pou tout tan;
Ou te fè li plen ak lajwa Sòm 43:4avèk kè kontan nan prezans Ou.
Paske wa a mete konfyans li nan SENYÈ a.
Epi akoz lanmou dous a Pi Wo a,
Sòm 112:6Li p ap ebranle menm.
Men ou va És 10:10dekouvri tout lènmi ou yo.
Men dwat ou va jwenn sila ki rayi ou yo.
Ou va fè yo tankou yon founo k ap brile nan tan kòlè ou.
SENYÈ a va Lam 2:2vale yo nèt nan kòlè Li,
epi dife va devore yo.
10 Ou va detwi posterite pa yo soti sou latè,
epi Sòm 37:28desandan yo ap disparèt pami fis a lòm yo.
11 Malgre yo te anvizaje mal kont Ou,
e te Sòm 10:2fòme yon konplo,
yo p ap reyisi.
12 Paske Ou va fè yo vire do yo.
Ou va pwente Sòm 7:12-13banza sou figi yo
ak bon kontwòl.
13 Ke Ou leve wo, O SENYÈ,
ak tout fòs Ou!
Nou va Sòm 59:16chante e bay lwanj a pwisans Ou.

21:1 Sòm 59:16-17

21:3 II Sam 12:30

21:4 Sòm 91:16

21:5 Sòm 96:6

21:6 Sòm 43:4

21:7 Sòm 112:6

21:8 És 10:10

21:9 Lam 2:2

21:10 Sòm 37:28

21:11 Sòm 10:2

21:12 Sòm 7:12-13

21:13 Sòm 59:16