^
1 Kôrĭntô
Nau ôp ueh lăng
Nau tâm rlăch ta phung nsing
Brah Yêsu nhhơ nau dơi, ndrel ma nhhơ nau mân gĭt blao Kôranh Brah nơm
Nau Brah Krist khât ta si tâm rkăng
Nau mân gĭt blao Kôranh Brah nơm
Nau sơm kơl jan kar ndrel ăn ma Kôranh Brah
Kôranh oh mon Brah Krist
Nau djơh ta ƀon Kôrĭntô
Nau phung nsing tâm ntôn ta ntŭk phat dôih
Nau der ma nau khơh kler
Nau nđăp ur sai
Nau rgâl nau gŭ ngao
Nau sŏ ur sai mâu lah mâu
Ndơ ôp brah
Ndơ di ma mpôl kôranh oh mon ôp
Njrăng đah brah nklă
Nau nhêt sa ôp brah, jêh ri nau nhêt sa nkah kloh ueh
Ăn gŭ rêh rnê Kôranh Brah
Ndơ ueh mâu ueh ta nôk yơk mbah ma Kôranh Brah nơm
Nau nhêt sa nkah kloh ueh
Nau Brah Huêng Ueh de ăn dơm dam
Săk jăn nguai dơm
Nau rŏng ma bu
Nau dŏng nau i Brah Huêng Ueh ăn dơm dam
Nau vay ta nôk gŭ rƀŭn
Nau dâk rêh Brah Yêsu
Nau dâk rêh tay phung nsing ma Brah Yêsu
Săk jăn bunuyh dâk rêh
Prăk kơl ma phung nsing ta ƀon Yêrusalem
Nau Pôl ntĭnh êng êng
Nau ntĭnh n'glĕ dŭt