^
2 Akorintho
Mlungu ahuphozaye maroho
Paulo anagaluza mipangoye ya charo
Mswameheni mutu achiyehenda dambi
Ushindi wa Jesu
Atumishi a Chilagane Chiphya
Utukufu wa Chilagane Chiphya
Amana za chiroho ndani ya miyo ya ulongo
Hundakala na miri miphya
Jesu anahupatanisha na Mlungu
Matatizo ga Paulo
Musigbwirane na asiomuogopha Mlungu
Paulo anahamirwa ni afuasi a Korintho
Teryani ayawenu na mioyo ya mbazi
Tito na ayae
Msada wa kuterya atu a Mlungu
Paulo anakanira kaziye
Paulo anagomba kuhusu mitume a handzo
Paulo anadzikarya kuhusu kugayakpwe
Maono ga Paulo
Mwiya mwirini mwa Paulo
Paulo akaamakira Akorintho
Maonyo ga mwisho
Salamu za mwisho