^
Zakariya
Mwiho wa kumuuyira Mwenyezi Mlungu
Ruwiya ya kpwandza: Aphiriki a farasi
Ruwiya ya phiri: Pembe ne
Ruwiya ya hahu: Mutu mwenye mkpwowa wa kupimira
Atu ariokala akatsamizwa kpwa lazima anaihwa auye kpwao
Ruwiya ya ne: Mlavyadzi-sadaka mkpwulu
Ruwiya ya tsano: Chinara cha kuikira taa na mizaituni miiri
Ruwiya ya sita: Chitabu chiurukacho
Ruwiya ya sabaa: Mchetu ndani ya bweko
Ruwiya ya nane: Magari mane ga kuvwehwa ni farasi
Joshuwa anavwikpwa chiremba
Haki na mbazi
Ahadi ya Mlungu ya kujaliya Jerusalemu manono
Uamuli wa maadui ga Iziraeli
Kpwedza kpwa mfalume wa atu a Mlungu
Mwenyezi Mlungu andativya atue
Uamuli wa Iziraeli
Mrisa mnono na mui
Mlungu andaangamiza maadui ga Jerusalemu
Atu anatubu
Mwenyezi Mlungu andatawala