^
1 Coríntyu
Pávurubay mu̱chuveda riy Ju̱denu siityari̱vavyedabay
Si̱chana̱tya̱da Pávurubay variñi̱ Ju̱denu samirya vicha̱daju̱
Ne rijechipiya̱nu̱yada Coríntyu ja̱nvavyedabay mityiji ti̱ta̱ju̱musiy
Savichasara Crístu vanu̱dyinu, datyadodati̱ Ju̱denumusiy
Pávurubay tu̱chodara Crístu batyeda crusitya̱sa
Ju̱denu Jnutumusiy datya̱da
Vatajuu jvaavye Ju̱denuju̱ vu̱y
Jesús jvaatyadeda riy yinsu̱byimibe
Nu̱tyura vu̱ryi vichaniñi̱ cadnavu̱, nu̱tyura
Ne vu̱ryi jdutyara vu̱ñique̱yada simu cadnadu netimyu̱ ne Ju̱denu siityari̱nuni̱
Vu̱vyu̱ vichasara jiintyasara Ju̱denuju̱
Pávurubay datyadoda ja̱mu̱yadanchiy
Daryatiy sanatuy Ju̱denu vu̱y, daryani̱ vurya̱ma̱cho̱.
Jutuvedanchiy, ja̱mu̱yadanchiy jarye
Jmyicharanchiy jiryatiy jiiputera jvaachi̱ nijyu̱ jnutatyasarara
Nu̱tyura vu̱ryi jnu̱y sana̱cho̱ nusu̱byi
Judíyuveda vichanu̱yada jantyasara vu̱jyu̱ day
Vurya̱jvaacharara ti̱ta̱ju̱ Ju̱denu jchana̱tya̱da jiyadaju̱
Nu̱tyuramusiy riryi vichasara vatuy Ju̱denunijyu̱ jachipiya̱jadamuju̱, nu̱tyuramusiy
Nu̱tyuramusiy vu̱ryi jachipityara Jesucrístu batyeda vuryeyadaju̱, nu̱tyuramusiy
Sadatyadoda Jesús riy: “Pa̱ ravyu̱, bínuja̱ ji̱ta rayndaja̱ day”
Vurya̱jachipityaja̱ samirya Jesucrístu batyeda jiyadaju̱
Nu̱tyuramusiy sasa̱chara Ju̱denu Jnutu vuryivaayadaju̱ra datya̱da, nu̱tyuramusiy
Vu̱vyichasara ti̱ta̱ju̱ nu̱tyu ti̱qui Jesucrístumu
Ju̱denu va̱ta̱damusiy vicha̱da
Taji niquejadamu niquejadanchiy, Ju̱denuju̱ tu̱chodanchiy jarye
Vurya̱ma̱ jvaarya samirya vadichara ti̱ta̱ju̱, jidchavu̱ju̱
Crístu mi̱sa̱subeda diibyimusiy
Diibyimusiy mi̱sa̱subedanchiy
¿Nu̱tyuramusiy rirya̱mi̱sa̱sumiy diibyimiy, nu̱tyuramusiy?
Riche̱yadara criquiy rirya̱tidye jmu̱tya riy jityevay Crístumu
Nu̱tyura sajachipiya̱jada Pávurubay yé̱jiya
Samu̱chuveda Pávurubay tamitya riy