^
Hosea
Mkpwaza Hosea na anae
Iziraeli indaongokerwa tsona
Aiziraeli ni dza Gomeri, sio aaminifu
Mendzwa ya Mwenyezi Mlungu kpwa Aiziraeli
Hosea anakombola mchewe
Makosa ga Aiziraeli
Atu a Juda anakahazwa kuiga Aiziraeli
Makosa ga vilongozi a Iziraeli
Viha vya Iziraeli na Juda
Aiziraeli anarema kutubu
Aiziraeli anamendza kuhenda mai
Mwenyezi Mlungu anahukumu Aiziraeli kpwa kuabudu vizuka
Hosea anatangaza kutiywa adabu kpwa Aiziraeli
Maripho ga dambi ya Iziraeli
Uamuli wa Mwenyezi Mlungu kpwa Iziraeli
Mwenyezi Mlungu ndivyo hukumu Aiziraeli
Uamuli wa Mwenyezi Mlungu kpwa Iziraeli
Mendzwa ya Mlungu kpwa Aiziraeli
Mwenyezi Mlungu andaatiya adabu atue kpwa dambi zao
Tsukizi kali za Mwenyezi Mlungu kpwa Aiziraeli
Hosea anaambira Aiziraeli atubu