^
SAŊ
Yéesu yërí en leeꞌlaatii ëldúna
Jangataa Saŋ-Bëtís
Yéesu yërí en Kubaalkii Kooh
Tëelíbéecaa Yéesu ɗeɓ kilaakɗa
Yéesu ɓayya Filiip na Natanayeel
Sëgílookfaa enee ga Kanaaɗa
Yéesu ga ɗuuƴ Kaanfaa Kooh
Yéesu ínohin ɓéeɓ iñaa en ga keeñ ɓoꞌɗa
Yéesu saawalla na Níkodeem
Saŋ woꞌꞌa an Yéesu yërí wëñnji kiyak
Yii meyoh ɗookɗa yërí hanoh ɓéeɓ ɗook
Yéesu saawalla na ɓetifaa dëk Samaríi
Kíntaanaa wukanakwaa Yéesu tum ga Kanaaɗa
Yéesu wëkíꞌta ɓaa lafañin
Yaawúuꞌcaa tapukohussa na lafañaa
Doolaa Yéesu ɓewoh ga Koohɗa
Iñcii seediꞌ doolaa Yéesu ɓayɗa
Yéesu tummba kíntaan ga mbúurú ciyëtúus na jën kanak
Yéesu tíinnda ga ɗook giiyaa
Mbooloomaa ga kíntaanaa mbúurúcaaɗa waa raas Yéesu
Yéesu yërí en ñamahii onohi kipesɗa
Tëelíbée ɓiyewin foñussa Yéesu
Këmëeŋkímuncaa Yéesu gëmussii gari
Yéesu kaꞌta hewaa feetaa mbaaꞌcaa
Ɓuwaa ɓaa nookoh ati Yéesu yërí en Kiristaanii
Ɓuwaa watuki Kaanfaa Koohɗa wosussa kiꞌam Yéesu
Músúmaa onohi kipesɗa
Mbooloomaa hëgískohha ndaga Yéesu
Ɓuwaa kuliyuk ga yaawúuꞌcaaɗa sagussa kigëm ga Yéesu
Ɓetifaa ɗúkee ƴaalci, faanukka na ƴaal yiliisɗa
Yéesu yërí en leeꞌlaatii ɓu-ëldúna
Yéesu yéegalohha kiƴahkaagari ga Paamudiiɗa
Kowukii Kooh yërí on ɓuwii kilaak hafɓa
Yéesu ɗeɓ Abaraham
Yéesu wëkíꞌta ƴaalaa límu na kibúum
Fërísiyeeŋcaa meekisohussa ɓaa búumeeɗa
Búumíꞌ ga hel
Liiwukaa woꞌ ga loo níirohaa yijófíꞌyaaɗa
Yaawúuꞌcaa sagussa kigëm Yéesu
Lasaaꞌ, fiilii Yéesu kaannda
Yéesu yërí en kimílískii, ennda kipeskii
Yéesu kodukka
Lasaaꞌ ɓoƴkissa ga kipes
Yaawúuꞌcaa ɓaa pokoh noh kiꞌapluk Yéesu
Mërí leeffa laꞌkoleñ ga kotcaa Yéesu
Yaawúuꞌcaa pokohussa nof kiꞌapluk Lasaaꞌ
Yéesu aassa teeraa Yéerúsaleem na ndam wiyaak
Laakka Gerekcaa waaꞌsee kihot Yéesu
Yéesu woꞌꞌa ga loo kikaankaagari
Yaawúuꞌcaa sagussa kigëm ga Yéesu
Woꞌeencii Yéesu cërí ƴah kiꞌattiꞌ ɓuwii
Yéesu tíssa kotcaa tëelíbéecaagari
Yéesu dígalla apotaaꞌcaa enaama yiꞌas
Yéesu yéegalohha an Peeꞌ hayyi kitaasuk
Yéesu yërí en waasii ëewruk ga Paamudiiɗa
Yéesu dígohha Helaa yiselaꞌíꞌyaa
Kedik na toytaagari
Ɓu-ëldúna hay kisagu ɓuwaa gëm ga Yéesuɗa
Iñcaa Helaa yiselaꞌíꞌyaa ƴah kitumɗa
Keeñcaa tëelíbéecaa hay kileeh ee ca hay kimëeñjoh kisoos
Yéesu laakin ndam ga ɗook ëldúna
Yéesu kíimmba Kooh
Yéesu kíimiꞌta tëelíbéecaagari Kooh
Yéesu abussa
Yéesu ɓayussa kaan Aan
Peeꞌ taasukka Yéesu
Haꞌ-kaadaa sarahohcaa meekissa Yéesu
Peeꞌ taasukissa Yéesu
Yéesu ɓayussa ga fíkíi Pílaat
Yéesu attiꞌussa kikaan
Yéesu daayussa ga kuraa
Kikaankaa Yéesu
Hëbúusaa Yéesu gúlussa na núɓ
Yéesu ekussa ga loyaagari
Loyaa en wiɓuucuuc
Yéesu feeñukka ga Mërí-Malleen
Yéesu feeñukka ga tëelíbéecagari
Yéesu feeñukka ga Toomaa
Yéesu tummba kíntaan ga kimbaal jën
Yéesu na Peeꞌ: Peeꞌ fu waarinndoone?
Yéesu woꞌꞌa yen ga tëelíbéenaa ya keeñukɗa