^
1 Kürünsüs
Tafara ka Masala nja tamana taꞌdiila
Tamana taꞌdiila
Kadu ma kaniisa kasümünü njaana kuꞌbu
Almasiihi a türü nja taꞌdara ma Masala
Taꞌdara na Masala
Kadu ma linggo na Masala
Kadafïïnï na Almasiihi
Temelö
Tasigi kadu ma kaniisa
Temelö na toroko no
Tarna
Kadu na iiya ka titaalo kene nja iiya ma nagüüme
Eema ya aranja ka eema ma namasala ya
Kadafïïnï
Talaana ma Israyil ka dhïïle
Tahürra ma ömöꞌdï tiya amma ya
Taküdhü üüdü
Kuri ma taamu ya Uugaara ya eere ya
Türü ma Koronggore
Oona ka unggodho nja kolelle
Tasaasa
Türü ma teema nja nagonggoꞌdo
Tamma ka Masala akïꞌdïnja kuꞌbu taꞌbitta
Almasiihi afïkïꞌdö ka inde
Tafïkïꞌdö ka inde
Tafïkïꞌdö ma tuuꞌda
Monsoona ma kadu ma kaniisa
Tasaasa ma eema ma eyi tiya iini
Tumma no eere no
Tööjülü na eere no