^
SAN JUAN
A jera' cu tsicbar ti' to'onex a mac a cu tar ich C'uj soc u tsicbʌtic to'onex bicyʌra' C'uj
A jera' cu tsicbar bic tabar u parar C'uj tu ch'aj u winquirir
Juan a cu yacsic ja' tu jo'r mac caj u tsec'taj ti' Jesucristo
Juan caj u ya'araj: Raji' irej u tʌmʌn yuc C'uj
U camsʌwinicob Jesús a tu yʌn pʌyaje'
Jesús cu pʌyic Felipe yejer Natanael
Jesús caj bin yirej u ch'ic u rac' mac
Jesús cu joc'sic mac a cu canicob ba' ich carem naj tu cu naj c'ujinticob C'uj u winiquirob judío
Jesús yer ba' cu tucricob tu cotor mac
Nicodemo cu tar u tsicbar yejer Jesús
Ic Tet C'uj cu yajquintic tu cotor mac
Juan a cu yacsic ja' tu jo'r mac, cu tsicbʌtic Jesús
A mac a cu tar ich ca'anano'
Jesús cu tsicbar yejer xquic a ti' cʌja'ano' tu cajar Samaria
Jesús cu jawsic u parar a mac a cu beyajo' ti' rey
Jesús cu jawsic a mecho', a mac a characbar tu cuch yacʌr ya'arir, u c'aba' ya'arir Betesda
U parar C'uj, raji' ts'a'b u beyaj ten C'uj
A mac a cu ya'arico' taj ti' Jesús
Jesús cu jansic cinco mil xib
Jesús cu ximbar ich yoc'o ja'
A pimo' tan u cʌxticob Jesús
A Jesúso' raji' irej yoch waj soc u ts'ic u cuxtar munt q'uin ti' mac
Jesús cu camsic bic u cuxtarob munt q'uin
U yits'inob Jesús mʌ' ju yacsob tu yorob ti'
Jesús cu bin ich u cajar Jerusalén u q'uinin cu c'ʌxicob paser quir u qui'qui' janʌnob
Jesús cu tsicbar tu cu tar
A fariseosjo' caj u tuchi'tajob policía quir u chuquicob Jesús
A cu yacsic tu yor u t'ʌn C'uj rajra' cu bin joc'ar tsoy tu pixam
Mʌ' quet yorob u winiquirob judío
U jach ts'urirob u winiquirob judío mʌ' ju yacsicob tu yorob ti' Jesús
A xquico' a nanij cu man tu c'asir
Jesús u sasirir ich yoc'ocab
“A tu' quin bin a teno' mʌ' c'ucha'an a worex a tarexi'”
A mac a tu yacsaj tu yor ti' u t'ʌn C'uj yejer a mac a mʌ' tu yacsaj tu yor
U berer ti' yʌn Cristo uch mʌ' rochac Abraham ten u nʌ'
A mac ch'op u wicho' caj toc rocha'b ten u nʌ' uch, jawsa'b ten Jesús
A fariseojo' cu c'aticob ti' bic jawsa'b u wich
A mac a cu tus tucric yer C'uj, u berer a mac ch'op u wichob
Jesús cu camsic ti' a mac a taj u yʌjcʌnanyʌjirob tʌmʌn yuc
“Quin qui' cʌnantic a mac cu yacsic tu yor teno'”
U winiquirob judío u c'at quinsicob Jesús
Quimij Lázaro
Quire' a teno' yʌn u cuxtar mac munt q'uin
Jesús oc'nʌjij
Ric'sa'b Lázaro ten Jesús quir u cuxtar
Cu tucricob bic tabar cu bin u chuquicob Jesús
A xquico' cu jic'tic ts'ac tu yoc Jesús
U ts'urirob sacerdote cu tucricob u quinsej Jesús
Jesús cʌpa'an ich u pach chan tsimin tan u yocar ich u cajar Jerusalén
A mac a cu t'ʌn griego u c'at u tsicbarob yejer Jesús
Yʌn in quinsa'
Ya'ab u winiquirob judío mʌ' c'ucha'an yorobob yacsicob tu yor ti Jesús
A mac mʌ' u yacsicob tu yorob ti' Jesús cu bin ts'abir u muc'yajob ten C'uj
Jesús cu p'o'ic u yoc u camsʌwinicob
Jesús cu ya'aric Judas cu bin u c'ubic
Jesús tu ya'araj u jer u t'ʌn ric'ben
Jesús cu ya'aric ti' Pedro: Je' a wa'aric mʌ' a c'ʌ'otene'
A teno' p'eri'en yejer in Tet C'uj, quij Jesús
Je' in tuchi'tic techex u Taj'or u Pixam C'uj
A teno' iren u yaq'uir u wich uva
U camsʌwinicob cu bin p'actabir ten a mac ti' yʌn ich yoc'ocab
U Taj'or u Pixam C'uj cu bin u tsec'tic ti' to'onex Jesús
Ca' bin c'uchuc tu q'uinin je' u qui' tar a worex, quij Jesús
Toc c'ucha'an in wor ti' tu cotor ba' ich yoc'ocab, quij Jesús
Jesús cu t'ʌnic C'uj ti' u camsʌwinicob
Jesús caj chuquij ten u ts'urirob u winiquirob judío
Jesús cu bin purbir ʌcʌtan u jach ts'urir sacerdote u c'aba' Anás
Pedro cu ya'aric mʌ' u c'ʌ'otic Jesús
Yʌn toc u jo'r Jesús ten u jach ts'urir sacerdote
Pedro cu ma'quintic mʌ' ju c'ʌ'otej Jesús
Jesús ʌcʌtan ich Pilato
Jesús ara'b ca' quinsa'c
Bʌja'an Jesús ich cruz
Quimij Jesús
Caj rom u ch'ʌra'tir Jesús ten soldado
But' Jesús ich japnin tunich
Jesús caj riq'uij quir u ca' cuxtar
Jesús cu yesic u bʌj ti' María Magdelena
Jesús cu yesic u bʌj ti' u camsʌwinicob
Tomás mʌ' ju quibaj wa riq'uij Jesús
Biquinin Juan caj u ts'ibtaj a je' ju'una'
Jesús cu yesic u bʌj ti' u camsʌwinicob a sietejo'
Jesús cu tsicbar yejer Simón Pedro
U camsʌwinic a yajbir ten Jesús