Nauəuə Asim Rəha Uhgɨn Nəmtətiən Vi

Nəhan-əhaniən