^
SAN LUCAS
Lucas cu yʌnxchun u t'ʌn u bʌjob Teófilo
Yʌjmasir u t'ʌn C'uj caj ya'ara bic tabar u rocha'r Juan ten u nʌ'. Raji' cu bin yacsic ja' tu jo'r mac
Yʌjmasir u t'ʌn C'uj cu ya'aric je' u rocha'r Jesús ten u nʌ'
Caj bin María irbir Elisabet
Caj rocha'b ten u nʌ' Juan raji' cu yacsic ja' tu jo'r mac
Zacarías cu c'ay quire' qui' yor
Caj rocha'b Jesús ten u nʌ'
Caj tarob yʌjmasirob u t'ʌn C'uj ich tu cu cʌnanticob yʌrʌc' tʌmʌn yuc
Jesús caj bin purbir ich carem naj tu cu naj c'ujinticob C'uj u winiquirob judío
Caj wʌc'ʌs sutnʌj ich u cajar Nazaret
Caj c'uchij chan Jesús ich carem naj tu cu naj c'ujinticob C'uj u winiquirob judío
A Juano' ra' cu yacsic ja' tu jo'r mac cu tsec'tic u t'ʌn C'uj
Acsa'b ja' u jo'r Jesús ten Juan
U nunquirob Jesús uch
Caj tumta'b yor Jesús ten quisin
Jesús caj u yʌnxchun u beyaj ich ru'umin Galilea
Jesús ti' yʌn ich u cajar Nazaret
Ti' yʌn xib turiri' yʌn u c'ac'as quisinin
Jesús caj u jawsaj yixquit Simón Pedro
Jesús caj u jawsaj u yajir ya'ab mac
Jesús cu tsec'tic u t'ʌn C'uj ich u ru'umin tu cʌja'anob u winiquirob judío
Caj u puraj u chim ich c'ac'nab caj ara'b ten Jesús caj oc u cʌyir quire' jach carem u beyaj Jesús
Jesús cu jawsic a ju cʌnmʌn iq'uer u ca'
Jesús cu jawsic a mʌ' u ch'ictare'
Jesús caj u pʌyaj Leví ca' tac u cʌnej u t'ʌn
Caj c'ata'b ti' Jesús ten u winiquirob judío: Biquinin mʌ' u jamach p'ʌticob u janʌn u camsʌwinicob?
U camsʌwinicob Jesús cu jo'sticob u wich trigo u q'uinin tu cu jesicob u bʌj u winiquirob judío
A xibo' a mʌ' u jitir u c'ʌbe'
Teta'b ten Jesús a mac a cu bin u tsec'ticob u t'ʌn
Jesús cu camsic a pim winiquirob
A ba' cu jach qui'quintic yor mac
Ca' a yajquintiquex a mac cu p'actiquechex
Mʌ' a yʌn ta'quiquex u jo'r a rac'obex
Ca c'ʌ'otic u che'er wa ca c'ʌ'otic u wich
Ca'tur u najob
Jesús cu jawsic u c'urew yʌjt'ʌnir cien u winiquirob soldado romano
A Jesúse' caj u ric'saj u parar a quimen u mame'
A mac tuchi'ta'b ten Juan a cu yacsic ja' tu jo'r mac
Jesús ti' yʌn ich yatoch Simón, raji' turi' u winiquir judío a fariseojo'
A je' xquica' a cu yamticob Jesús uch
Cu camsic ti' yʌjq'uich'in yʌjir u yijir trigo ich cor
Bʌ' wir Jesús caj u camsaj u t'ʌn
Jesús cu camsic ti' yʌjq'uich'in yʌjir yijir
Quir u camsic ti' wa t'ʌba'an u quib
U nʌ' Jesús yejer u yits'inob
Jesús caj u t'ʌnaj yic'ar baxuc u yamin ca' ch'enac
Ti' yʌn xib aca'an ti' quisin ich u ru'umin Gadara
U parar Jairo a chan xquico', yejer u jer xquic a tu tʌraj u noc' Jesús
Jesús caj u tuchi'taj u camsʌwinicob quir u tsec'ticob u t'ʌn
Quim Juan a cu yacsic ja' tu jo'r mac
Jesús caj u jansaj cinco mil xib
Pedro caj u ya'araj ti' Jesús: Cristojech, caj u tuchi'tech C'uj
Jesús caj u ya'araj: Bin in ca' quinsbir
Caj waysa'b Jesús ʌcʌtan u camsʌwinicob
Jesús cu joc'sic u quisinin ti' chan xib
Jesús cu ca' aric bin in ca' quimin
A mac a jach no'je'
A mac a mʌ' u p'actic tech raji' a nup
Jesús cu q'ueyic Juan yejer Jacobo
A mac a ju c'at u tarob tu pach Jesús
Jesús tu tuchi'tic ca' xicob a setentajo'
U cajarob a mʌ' tu c'ʌmajob u t'ʌn C'uj
Caj urob a setenta tuchi'ta'b ten Jesús
Caj qui'jij yor Jesús
Jesús cu camsic a mac u jach tsoy yiric u rac'ob
C'uchij Jesús ich yatochob Marta yejer María
Jesús cu camsic bic tabar ic t'ʌnic C'uj
Pac' u pach Jesús aca'an quisin ti'
A c'ac'as quisino' caj urij a joc'sa'b cuche'
A mac jach qui' yor jach jaj
A mac jach c'aso' cu c'aticob yiricob carem beyaj
Ij quich irej quib
Jesús tan u ta'quic u jo'rob u winiquirob judío a fariseojo' yejer yʌjcamsayʌjirob u t'ʌn Moisés
Jesús caj u camsic soc mʌ' u cʌnicob ca'tur yac'
A mac a yʌn ic jach sʌjtic
A mac a cu toc aric ti' mac: A teno' caj in wacsaj tin wor ti' Cristo
Qui' irej mʌ' u jach t'ajʌr a taq'uinex yejer a ba'taquex
C'uj cu cʌnantic u pararob
Jesús cu camsic u camsʌwinicob ca' u ric'sej a ba' jach co'oj soc yʌn ich ca'anan
Toc qui' pajenex ca' bin uruc Cristo
A winico' a mʌ' u quibic u t'ʌn u ts'urir baxuc a winico' a cu quibic u t'ʌn u ts'urir xan
Jesús mʌ' u bin u p'eri'quintic yor yejer mac ich yoc'ocab
Jesús cu ya'aric ti' a pimo'
Jesús cu ya'aric: Ca' a sisquintic yor a mac a cu p'actiquechex
Jesús caj u t'ʌnaj ca' u c'axej yor a pimo'
Quir u camsic ti' u pʌc'ar higuera a mʌ' ju wichʌncʌr
Jesús cu jawsic a p'ux u bin xquic u q'uinin u jesicob u bʌj u winiquirob judío
Quir u camsic ti' u yijir mostaza
Quir u camsic ts'ac a cu sip'o'
Jesús cu camsic a pimo': P'is a bʌj soc a wocarex tu cu bin u reyinticob C'uj cax c'ax u jor tu cu yocar
Jesús cu toc aric: Tabar in quinsa' ich u cajar Jerusalén
Jesús cu jawsic a chup u bʌq'uero'
Jesús caj u camsaj a mac ti' yʌnob ich yatoch u ts'urir a fariseojo'
Jesús cu camsic ti' a mac a mʌ' u c'at u tarob u qui' janʌnob
A mac a c'ucha'an yor u sayʌr tu pach Jesús quir u cʌnic u t'ʌn
Jesús cu camsic ti' a xa'ano' a mʌ' tabta'ani'
Jesús cu camsic ti' tʌmʌn yuc a satʌro'
Jesús cu camsic ti' taq'uin a satʌro'
Jesús camsic ti' u parar a cu sataro'
Jesús cu camsic ti' u ca' ts'urir a mʌ' tu qui' quibaj u t'ʌn u Jach Ts'urir
U t'ʌn a caj u ts'ibtaj Moisés yejer u t'ʌn a caj u ts'ibtaj yʌjtseq'uirob u t'ʌn C'uj
Jesús cu camsic mʌ' tsoy u p'ʌtic u rac'
Jesús cu camsic ti' a mac neyʌn u taq'uin yejer a mac jach otsir u c'aba' Lázaro
Jesús cu tsicbar ti' u camsʌwinicob
Jesús caj ya'araj ti' u camsʌwinicob: Taj yʌn a wacsic ta wor
U c'urew mac a ba' ara'b u betej raji' cu betic
Jesús cu jawsic xibob u cʌnmʌn iq'uer u ca'ob
Jesús cu tsicbar ber ca' bin tac u reyinticob C'uj
Jesús cu ya'aric ti'ob tu cu camsic ti' xquic a quimen u mam yejer juez
Jesús cu camsic ti' a fariseojo' yejer yʌjc'ʌmin u taq'uin gobierno
Jesús yejer a chichano'
U ts'urir u winiquirob judío jach neyʌn u taq'uin, tan u tsicbar yejer Jesús
Jesús cu ca' a'aric: Bin in ca' quinsbir
Jesús cu jawsic a ch'op u wicho' ich u cajar Jericó
Jesús ti' yʌn yejer Zaqueo
Jesús cu camsic quir u cʌnic ti' diez taq'uin
Jesús cu yocar ich u cajar Jerusalén
Jesús cu joq'sic a mac ti' yʌn ich carem naj a cu canicob ba'
Mac aric ti' Jesús quir u camsic aro'
Jesús cu camsic: Irej wa mac caj u majantaj u corir u wich uva
Cax ic bo'otej u bo'orir u beyaj gobierno
Cu tar u c'aticob saduceo, mac cu riq'uir tu quimen
Jesús caj u c'ataj ti' yʌjcamsʌyʌjirob u t'ʌn Moisés mac a Cristojo'?
Jesús cu chich aric ti' u camsʌwinicob, qui' cʌnantej a bʌj ti' yʌjcamsʌyʌjirob u t'ʌn Moisés
Quire' Jesús cu yiric cu but'ic taq'uin tu cu naj c'ujinticob C'uj a quimen u mamo'
Jesús cu ya'aric bin u ca' juburob carem naj tu cu naj c'ujinticob C'uj
Jesús cu tsicbʌtic a ba' cu bin yesic ca' bin xuruc t'ʌn
Yʌn ba' cu bin yesej tabar u tar Jesús
Judas u c'at u c'ubic Jesús
Jesús caj u tuchi'taj u camsʌwinicob quir u chanber chʌquicob yoch quir u qui'qui' janʌnob u q'uinin pascua
Jesús cu camsic a mac jach no'j ʌcʌtan tu wich C'uj
Jesús caj ya'araj ti' Pedro: Je' a wa'aric mʌ' a c'ʌ'oreni'
Jesús caj ya'araj: Tabar u q'uinin in muc'yaj
Jesús cu t'ʌnic C'uj ich u p'uc witsir u c'aba' Olivos
Chuc Jesús
Pedro cu ya'aric mʌ' u c'ʌ'otic Jesús
P'asta'b Jesús jats' xan
Tu cotorob u ts'urirob u winiquirob judío cu ta'quicob u jo'r Jesús
Ti' cu bin Jesús ʌcʌtan Pilato
Ti' yʌn Jesús ʌcʌtan Herodes
Pilato cu ya'aric: Jesús yʌn u quimin
A soldadojo' u winiquirob romano, raji'ob caj u bʌjajob Jesús ich cruz
Caj quimij Jesús
Caj chaquinta'b u baquer Jesús ich japnin tunich
Riq'uij Jesús tu quimen
Jesús caj u yesʌj u bʌj ti' u camsʌwinicob ca'turo' ich u berir Emaús
Jesús caj u yesaj u bʌj ti' u jerob u camsʌwinicob
Jesús cu bin ich ca'anan