^
Sudcengero
O kmeňi Juda the Šimeon džan pro Kanaančana
O maribena le kmeňengere pro severos
Le RAJESKERO aňjelos andro Bochim
O Jozua merel
Aver narodi maškar o Izraeliti
O Otňiel
O Ehud
O Šamgar
E Debora the o Barak
La Deborakeri giľi
O Izraeliti hine tel o vasta le Midijanengere
O Gideon
O Gideon ňerinel
O Gideon ňerinel upral o Midijana
O Gideon a o Efrajim
O Gideon ňerinel upral o Calmun the Zebach
O Izraeliti kamen le Gideon vaš peskero kraľis
Le Gideonoskere čhave
O Abimelech
O Abimelech merel
O Tolas the o Jair
O Jeftah
O Jeftah
Le Jeftoskeri vera
Le Jeftoskeri čhaj
O Efrajim pes marel le Jeftoha
O Ibcan, o Elon the o Abdon
O Samson uľol
Le Samsonoskero bijav
O Samson kerel namištes le Filišťinenge
O Samson denašel le Filišťinendar
O Samson the Delila
O Samson merel
O Michah peske kerel devlores
O kmeňos Dan len le Michoskere rašas the o modli
O Levitas the leskeri romňi-služka
O mariben le Benjaminenca
Sar o Izraeliti ňerinde
O romňija prekal o Benjamini