hoel without fear
ihdut bi aka ngak
khiing hno kah a rhihnah
lokhak rebellious
lungvang a phu aka tlo lungto, hno
ngat rhoeng thai voel pawh, ngoeng
ol word
paleek som paleek la om
Pathen God
tongcuek begining
Tophet tongmang boei
vaan vaan
vang kaekvang
yoka cause to stagger
yongmai yongmai bael