Dora 'anai sadoi'i tatara nara maani'i tara'i mareho ororiu
'A'auhiai nata nei
(Helping others) Matiu 6:1-4; 7:12; 25:31-46; Luk 3:10-11; 6:38; Buka Tatau'aro 11:27-30; 1 Korin 10:24; 2 Korin 8:1-15; 9:1-15; Galesia 6:9-10; Pilipae 4:14-19; Hibru 10:24; 13:1-3; 13:16; Jems 1:27; 2:15-16; 1 Jon 3:16-18.
'Adoma'i nugasi
(Forgiveness)
'Ia God 'a 'adoma'i nugasi'i 'inogaa'i. Matiu 26:28; Mak 11:25-26; Buka Tatau'aro 5:31; 10:43; 26:18; Efesas 1:7; Kolosae 1:13-14; 2:13-14; Hibru 10:17-18; 1 Jon 1:82:2.
'Adoma'i nugasiai nata nei. Matiu 6:12-15; 18:21-35; Mak 11:25; Luk 6:37; 17:3-4; 2 Korin 2:5-11; Efesas 4:31-32; Kolosae 3:13.
Araisuria God
(Obedience to God) Jon 14:15; 14:21; 14:23-24; 15:10-17; Rom 13:8-10; 1 Pita 1:14-16; 1 Jon 2:3-8; 3:22-24; 2 Jon 5-6.
Aro
(Heaven) Luk 12:32-34; Jon 14:1-3; 2 Korin 5:1-8; Pilipae 1:23; Kolosae 3:1; 1 Pita 1:4-5; Buka Ha'ata'i 4:1-11; 21:1-4; 21:2222:5; 22:14-15.
Awa manego; Ha'a-anoano'o; Ha'a-auruhi'o
(Humility) Matiu 5:3-12; 18:1-5; Luk 14:7-11; 18:9-14; Efesas 4:2; Pilipae 2:3-11; Kolosae 3:12-13; Jems 4:5-10; 1 Pita 5:5-7.
Baronganai sae hinihini
(Characteristics of a Christian) Jon 13:34-35; 14:27; Rom 12:9-13; Galesia 5:22-26; Kolosae 3:12-17; 1 Tesalonaeka 5:16-18.
Bwareomaea
(Baptism) Matiu 28:18-20; Jon 3:22; 4:1-2; Buka Tatau'aro 2:37-42; 8:12; 8:36-38; 10:44-48; 16:14-15; 16:31-33; 19:1-7; 22:12-16; Rom 6:1-4; Galesia 3:26-27; Kolosae 2:12; 1 Pita 3:20-22.
Dora ni ha'amama'ai; Dora ni rongomaata'i; 'Eu na bwa'i kuru
(Hell) Matiu 10:28; 13:41-42, 47-50; 25:41; Luk 16:23-26; 2 Tesalonaeka 1:9; Buka Ha'ata'i 20:10-15; 21:8.
Gare ana'ia God
(Children of God) Jon 1:12-13; Rom 8:14-17; Galesia 4:6-7; Hibru 12:5-11; 1 Jon 3:1-3.
God
(God) Mak 10:27; 12:29-30; Luk 1:37; 6:35-36; Jon 4:24; Buka Tatau'aro 14:14-17; 17:22-31; Rom 1:18-23; 11:33-36; 1 Korin 8:4-6; 2 Korin 1:3; 1 Timoti 1:17; 6:15-16; Hibru 4:13; 10:30-31; Jems 1:17; 1 Pita 1:14-17; 1 Jon 1:5; 4:7-12; 4:16; Jiud 24-25; Buka Ha'ata'i 4:8-11; 15:3-4.
Gono raha 'ini waini bweu
(Drunkenness) Rom 13:13; 1 Korin 5:11; 6:9-11; Galesia 5:19-21; Efesas 5:18; 1 Timoti 3:1-3; Taetas 1:7; 1 Pita 4:3-5.
Gaumani
(Government) Matiu 22:15-22; Buka Tatau'aro 5:27-29; Rom 13:1-7; 1 Timoti 2:1-4; Taetas 3:1; 1 Pita 2:13-17.
Ha'a; Toto'ora
(Money, possessions) Matiu 6:19-21; 6:24-34; Luk 12:13-21; 12:32-34; Buka Tatau'aro 20:35; 1 Timoti 6:6-10; 6:17-19; Hibru 13:5-6; Jems 2:1-9; 5:1-6.
Ha'agorohiai sae baaniai daoha
(Healing) Matiu 4:23-25; 9:35; 11:2-5; Buka Tatau'aro 3:1-6; 8:4-8; 19:11-16; 28:8-9; 1 Korin 12:9; 12:29-30; 2 Korin 12:7-10; 1 Timoti 5:23; 2 Timoti 4:20; Jems 5:14-15.
Ha'apwa'ara
(Creation) Matiu 19:4; Jon 1:3; Buka Tatau'aro 14:15; 17:24-26; 1 Korin 8:6; Kolosae 1:15-16; Hibru 1:2; 11:3; Buka Ha'ata'i 4:11.
Ha'arahesi
(Prayer)
Ha'ausuringa'i 'ini ha'arahesi. Matiu 6:5-13; 7:7-11; 18:19-20; Mak 11:24-25; Luk 11:1-13; 18:1-8; 21:36; Jon 14:13-14; 15:7; 16:23-26; Rom 8:26-27; 12:12; Efesas 2:18; 6:18; Pilipae 4:6-7; Kolosae 4:2; 1 Tesalonaeka 5:17; 1 Timoti 2:1-4; 2:8; 4:4-5; Hibru 4:16; 10:19-22; Jems 1:5-8; 4:2-3; 5:13-18; 1 Pita 4:7; 1 Jon 3:21-22; 5:14-15.
Heiha'auu 'ini ha'arahesi. Matiu 11:25-26; 14:23; 19:13-15; Mak 1:35; Luk 5:16; 6:12; 22:32; 22:39-46; Jon 11:41-42; 17:1-26; Buka Tatau'aro 4:24-31; 16:25; 20:36; 21:5; Rom 1:9-10; 10:1-2; 15:30-33; 2 Korin 12:7-10; Efesas 1:15-20; 3:14-21; 6:19-20; Pilipae 1:3-5; 1:9-11; Kolosae 1:9-12; 4:3-4; 1 Tesalonaeka 3:9-13; 2 Tesalonaeka 1:11-12; 3:1-5; Hibru 5:7; 7:25.
Ha'arahesi araaranunu mana haa'i ha'abu'oahu 'iniai mena anai adaro
(Idol worship and Sorcery) Matiu 4:10; Buka Tatau'aro 13:4-12; 17:22-31; 19:11-20; 1 Korin 5:11; 6:9-11; 8:1-13; 10:1-22; 2 Korin 6:14-18; Galesia 5:19-21; 1 Tesalonaeka 1:9-10; 1 Jon 5:21; Buka Ha'ata'i 21:8; 22:15.
Ha'ariri 'ini ngau; Nuga ngau
(Fasting) Matiu 6:16-18; Mak 2:18-20; Buka Tatau'aro 13:1-3; 14:23.
Ha'atee ha'agorohiai nata nei; Tagio tanaai nata nei
(Thankfulness) Luk 17:11-19; Jon 6:11; Rom 1:21; Efesas 5:20; Kolosae 2:7; 3:17; 4:2; 1 Tesalonaeka 5:18; 1 Timoti 2:1; 4:4-5.
Hagu nagai haua beiraaui sae hinihini
(Fellowship with believers) Matiu 18:19-20; Buka Tatau'aro 2:41-47; Rom 12:4-8; Efesas 1:22-23; 4:11-16; Kolosae 3:15-17; 1 Timoti 4:13; Hibru 10:24-25.
Haigaasi
(Divorce) Matiu 5:31-32; 19:3-9; Luk 16:18; Rom 7:2-3; 1 Korin 7:10-16.
Heisoi ana Jisas Kraest
(Church of Jesus Christ) Matiu 16:13-20; Buka Tatau'aro 2:41-42; Rom 12:4-8; 1 Korin 12:12-30; Efesas 1:22-23; 2:19-22; 4:1-16; Kolosae 1:18; Hibru 10:24-25; 1 Pita 2:4-10; Buka Ha'ata'i 19:5-10.
Heita'ahi
(Love)
Heita'ahi ana God tanagia. Jon 3:16; Rom 5:8; Efesas 2:4-5; 1 Jon 4:9-10.
Gai ta'ahia God. Matiu 22:37-38; Mak 12:28-30; Jon 14:21; 1 Pita 1:8; 1 Jon 5:3.
Gai ta'ahigaau hairiu. Matiu 5:43-48; 22:39; Jon 13:34-35; 15:12-17; Rom 12:9-10; 13:8-10; 1 Korin 13:1-13; 16:14; Galesia 5:13-14; 1 Tesalonaeka 4:9-10; 1 Pita 4:8; 1 Jon 2:9-11; 3:11-18; 4:7-21.
Herehere 'anai ha'ahehoa Saetan mana heiohongi
(Overcoming Satan and temptation) Matiu 4:1-11; 6:13; Luk 22:31-32; Jon 17:14-19; Rom 8:31-39; 12:12; 16:19-20; 1 Korin 10:12-13; 16:13; 2 Korin 12:7-10; Efesas 3:20-21; 6:10-18; Pilipae 4:13; 1 Tesalonaeka 3:5-8; 2 Tesalonaeka 3:3; 2 Timoti 1:7-8; Hibru 2:18; 4:14-16; 12:1-2; Jems 4:7; 1 Pita 1:5; 5:8-11; 1 Jon 4:4; 5:3-5; Buka Ha'ata'i 12:7-12.
Hihiiri ana God; Dangi ni hihiiri
(Judgment of God) Matiu 7:21-23; 16:24-27; 25:31-46; Jon 3:18-21; 5:24-29; Buka Tatau'aro 17:30-31; Rom 2:1-11; 14:10-12; 1 Korin 3:10-15; 4:5; 2 Korin 5:9-10; 2 Tesalonaeka 1:5-10; Hibru 9:27-28; 10:26-31; 1 Pita 1:17; 4:3-5; Buka Ha'ata'i 20:11-15.
Hinihini
(Faith, believing)
Dauai tahi tarau 'iniai hinihini. Jon 1:12; 3:15-18; 3:36; 6:47; 14:6; 20:31; Buka Tatau'aro 4:12; 16:30-31; Rom 3:20-22; 10:9-10; Galesia 2:16; Efesas 2:8-9.
Hinihini nagai haua 'onaai sae hinihini. Mak 11:22-25; Luk 17:5-6; Jon 14:1; Rom 5:1-2; 14:22-23; 1 Korin 13:13; 2 Korin 5:6-7; Galesia 5:6; Hibru 11; Jems 1:2-8; 2:14-26; 1 Pita 1:3-9.
Hi'ona Maea
(Holy Spirit) Matiu 28:19; Mak 1:9-11; 3:28-30; Luk 1:35; 3:16; 4:1; 11:13; 12:12; Jon 1:32-34; 3:5-8; 7:37-39; 14:15-17; 14:26; 15:26; 16:7-15; 20:19-23; Buka Tatau'aro 1:4-5; 1:8; 2:1-18; 2:38-39; 4:31; 5:3-5; 8:14-17; 10:44-48; 13:2-4; 15:28; 16:7-10; 19:1-7; Rom 5:5; 7:6; 8:9-16; 8:26-27; 1 Korin 2:4; 2:9-16; 3:16; 6:11; 6:19; 12:1-13; 2 Korin 1:21-22; 5:5; Galesia 3:2-5; 4:6; 5:16-18; 5:22-25; Efesas 1:13-14; 1:17; 3:16; 4:3-4; 4:30; 5:18-20; 6:17-18; 1 Tesalonaeka 1:5-6; 5:19; 2 Tesalonaeka 2:13; Taetas 3:5-6; Hibru 2:4; 9:14; 1 Pita 1:2; 1:11; 2 Pita 1:20-21; 1 Jon 2:20; 3:24; 4:13; 5:6-8.
Ho'asi; Watea Haari'o tanaa God
(Sacrifice) Matiu 9:13; Mak 12:33; Rom 12:1; Hibru 9:610:18.
Jisas Kraest
(Jesus Christ)
Jisas Kraest na Garena God. Matiu 11:27-30; 16:13-17; Luk 1:35; Jon 1:1-18; 5:19-29; 6:35-40; 8:58; 11:25-27; 14:5-11; 17:1-5; 20:26-31; Buka Tatau'aro 3:13-16; 4:10-12; Rom 1:3-4; 1 Korin 3:11; 2 Korin 4:4-6; 5:21; Galesia 4:4-5; Pilipae 2:5-11; Kolosae 1:15-20; 2:9-10; Hibru 1:1-14; 7:26-28; 1 Jon 2:1-2; 5:20; Buka Ha'ata'i 1:12-18; 19:11-16.
Jisas Kraest 'a huta 'onaai noni. Jon 1:14; Luk 1:26-38; Matiu 1:18-25; Luk 2:1-20; Matiu 2:1-23; Galesia 4:4-5; Pilipae 2:6-7; Hibru 2:14-18.
Jisas 'a ha'ausuriraaui noni ma ha'agorohiraau baani'i daoha. Matiu 4:23-25; 7:28-29; 9:35-36; 11:1-6; Luk 4:14-44; Buka Tatau'aro 10:36-38; Jon 20:30-31.
Jisas 'a haa'i mwani ha'abu'oahu. Matiu 8:1-4; 8:5-13; 8:14-15; 8:23-27; 8:28-33; 9:1-7; 9:18-26; 9:27-31; 9:32-33; 12:9-14; 12:22; 14:15-21; 14:22-32; 15:22-28; 15:32-38; 17:14-18; 20:29-34; 21:18-22; Mak 1:21-28; 7:32-37; 8:22-25; Luk 5:4-8; 7:11-15; 13:10-13; 14:1-4; 17:12-14; 22:50-51; Jon 2:1-11; 4:46-54; 5:5-9; 9:1-7; 11:11-44; 21:4-6; Buka Tatau'aro 2:22.
'Iraau na'otara rau daua Jisas marau hiiria 'anai ha'amaesia. Matiu 26:47-68; 27:1-2; 27:11-31; Mak 14:43-65; 15:1-20; Luk 22:47-53; 22:63-71; 23:1-25; Jon 18:1-14; 18:19-24; 18:2819:16.
Ra rabua Jisas na'i dadaahoro. Matiu 27:32-56; Mak 15:21-41; Luk 23:26-49; Jon 19:17-37.
Ra aoraa Jisas na'i wabwa. Matiu 27:57-66; Mak 15:42-47; Luk 23:50-56; Jon 19:38-42.
Jisas 'a tahi aho'i ma ha'ata'i tanaraaui noni. Matiu 28:1-20; Mak 16:1-8; Luk 24:1-49; Jon 20:121:14; Buka Tatau'aro 1:3-8; 2:24-32; 3:15; 4:10; 4:33; 10:39-43; 13:29-39; 17:2-3; 17:30-31; Rom 1:4; 4:24-25; 1 Korin 15:3-8; 15:12-21; Buka Ha'ata'i 1:18.
Jisas 'a ara'ai aro. Luk 24:50-51; Buka Tatau'aro 1:9-11; 2:32-36; 5:30-31; Rom 8:34; Efesas 1:20-23; Pilipae 2:9-11; Hibru 1:3-11; 2:9; 4:14-16; 7:25-26; 10:12-14; 1 Pita 3:22.
Jisas 'ai boi aho'i mau. Matiu 24:29-44; Jon 14:1-3; Buka Tatau'aro 1:10-11; 3:19-21; Pilipae 3:20-21; Kolosae 3:4; 1 Tesalonaeka 1:9-10; 3:13; 4:135:11; 2 Tesalonaeka 1:6-10; 2:1-4; 1 Timoti 6:13-15; 2 Timoti 4:8; Hibru 9:28; 2 Pita 3:1-18; 1 Jon 3:1-3; Buka Ha'ata'i 1:7; 22:12-13.
Mae
(Death) Jon 6:39-40; 11:17-27; 14:1-4; Rom 8:10-11; 8:38-39; 14:7-9; 1 Korin 15:12-58; 2 Korin 5:1-10; Pilipae 1:20-24; 1 Tesalonaeka 4:13-18; Hibru 2:14-15; Buka Ha'ata'i 14:13; 21:1-4; 22:1-5.
Na'otara na'i heisoi
(Church leaders)
Barongadi na'otara na'i heisoi. Buka Tatau'aro 6:1-6; Buka Tatau'aro 14:23; 1 Timoti 3:1-13; Taetas 1:5-9.
Ha'ausuringa'i tanaraaui na'otara na'i heisoi. Matiu 28:18-20; Luk 22:24-27; Buka Tatau'aro 20:17-35; 1 Tesalonaeka 2:1-12; 1 Timoti 4:1-16; 2 Timoti 2:1-26; 3:10-17; 4:1-5; Taetas 2:7-8; 1 Pita 5:1-4.
Ha'ahouraaui na'otara na'i heisoi. 1 Korin 9:14; Galesia 6:6; 1 Tesalonaeka 5:12-13; 1 Timoti 5:17-22; Hibru 13:7; 13:17.
Ngau maea
(The Lord's Supper) Matiu 26:26-30; Mak 14:22-26; Luk 22:14-20; Jon 6; 1 Korin 10:14-22; 11:17-34.
Nora ta'airaaui sae hinihini
(Persecution) Matiu 5:10-12; Mak 13:9-13; Luk 12:4-9; Jon 15:18-21; 16:1-4; Buka Tatau'aro 5:41; Rom 8:35-37; 12:12-14; 12:17-21; 1 Korin 4:11-13; 2 Korin 4:8-11; 12:10; Pilipae 1:28-29; 2 Tesalonaeka 1:4-8; 3:2-4; 2 Timoti 3:10-13; Hibru 10:32-39; 12:3-4; 1 Pita 3:13-17; 4:12-19; Buka Ha'ata'i 2:10.
Odo-odo na'i maana God
(Justification) Buka Tatau'aro 13:38-39; Rom 3:21-26; 5:1; 5:9-10; 5:18-19; Galesia 2:16; 3:6-9; Taetas 3:7.
Ora-ora'a; 'Ino; Here ta'aa
(Sin)
'E taha naasi ora-ora'a? Rom 1:18-32; 8:5-8; Galesia 5:19-21; Efesas 2:1-3; 5:3-5; Kolosae 3:5-10; Jems 4:17; 1 Pita 4:3; 1 Jon 3:4-5.
Mwani sae hako ra ora-ora'a. Jon 8:7-9; Rom 3:9-20; 3:23; 5:12; Galesia 3:22; 1 Jon 1:8-10.
'A ororiu do'ia God 'ai ha'atahiraaui noni baaniai ha'amama'ai nai boi ta 'oha. Matiu 10:28; 13:41-42; Jon 3:18-20; 3:36; Buka Tatau'aro 17:30-31; Rom 1:18-19; 6:23; Galesia 6:7-8; Kolosae 3:5-6; 2 Tesalonaeka 1:7-9; Hibru 9:27; 10:26-31; 1 Pita 1:17; 4:3-5; Jiud 7; Buka Ha'ata'i 20:11-15.
Rihosi baaniai ora-ora'a
(Repentance) Matiu 4:17; Mak 6:12; Luk 13:1-5; 15:1-31; 24:45-47; Buka Tatau'aro 2:37-40; 3:19-20; 17:29-31; 20:21; 26:19-20; 2 Korin 7:8-11; 2 Pita 3:9; Buka Ha'ata'i 9:20-21.
Rongomaata'i
(Suffering) Rom 8:18-25; 8:28; 2 Korin 1:4; 4:16-18; Jems 1:2-4; 1 Pita 1:6-9; 2:19-21; 5:8-10.
Ruhasigaau ma'ua ha'atahigaau baaniai ora-ora'a; Dauai tahi tarau
(Salvation) Jon 3:16-17; Buka Tatau'aro 2:37-39; 4:11-12; Rom 5:1-11; 10:9-13; Efesas 2:1-10; 1 Timoti 1:15-16; 2:3-7; 1 Pita 1:3-5.
Saetan
(Satan) Matiu 13:19; 25:41; Luk 4:1-13; 22:3-4; Jon 8:42-44; 2 Korin 2:10-11; 4:4; 11:13-15; Efesas 2:2; 1 Tesalonaeka 2:18; 2 Tesalonaeka 2:9-12; 1 Pita 5:8-9; 1 Jon 3:8-10; Buka Ha'ata'i 12:7-12; 20:1-3; 20:10.
Tahinganai rua sae ha'iwai bei'i gare adaru'i
(Family life)
Rua ha'iwai. Matiu 19:4-6; 1 Korin 7:1-16; Efesas 5:21-33; Kolosae 3:18-19; Taetas 2:3-5; Hibru 13:4; 1 Pita 3:1-7.
Mwani gare. Matiu 15:3-6; Luk 2:51; Efesas 6:1-3; Kolosae 3:20; 1 Timoti 5:4; 5:8; Hibru 12:7-11.
Ama mana ina. Efesas 6:4; Kolosae 3:21; 1 Timoti 3:4-5.
'Iraaui nao. Buka Tatau'aro 6:1; Rom 7:2-3; 1 Korin 7:39-40; 1 Timoti 5:3-16; Jems 1:27.
Tahi tarau
(Eternal life) Matiu 19:16-30; Luk 10:25-28; Jon 3:1-16; 5:19-29; 10:10; 11:25-26; 14:6; 17:2-3; 20:31; Rom 5:21; 6:5-14; 8:10-17; 2 Korin 5:17; Galesia 2:20; Efesas 2:1-6; Kolosae 2:13; 3:1-4; 2 Timoti 1:10; Taetas 3:4-7; 1 Pita 1:23; 1 Jon 5:11-13.
Taritari'a baaniai urao amua ma'ua mwane amua
(Adultery) Matiu 5:27-30; Jon 8:2-11; Rom 13:8-10; 6:9-20; Galesia 5:19; Hibru 13:4.
Taroha Goro
(Good news) Buka Tatau'aro 20:24; Rom 1:2-4, 16-17; 1 Korin 1:17-25; 15:1-7; Galesia 1:6-12; Efesas 1:13; Pilipae 1:27; Kolosae 1:5-6; 1 Tesalonaeka 1:5; 2 Tesalonaeka 2:14; 2 Timoti 1:8-11; 2:8-10.
Usu-usu Maea
(Scriptures) Matiu 4:1-4; 5:17-20; 22:29; Jon 8:31-32; 20:31; Buka Tatau'aro 20:32; Rom 15:4; 16:26; Kolosae 3:16; 1 Tesalonaeka 2:13; 1 Timoti 4:13; 2 Timoti 3:14-17; Hibru 4:12; 1 Pita 1:22-25; 2 Pita 1:19-21; 2 Jon 9-10; Buka Ha'ata'i 1:3.
Waiai nata sae na'i kooti
(Lawsuits, court cases) Matiu 5:25-26; 5:38-42; 18:15-17; Rom 12:14-21; 1 Korin 6:1-8.
Wadiwadi baaniai ora-ora'a 'iniai mae na haua Kraest
(Cleansing from sin by Christ's death) Matiu 26:26-29; Rom 3:25; 5:9-10; Efesas 1:7; Hibru 9:11-14; 1 Jon 1:6-7; Buka Ha'ata'i 7:14-17.
Wawaasua'a
(Fornication) 1 Korin 5:9-11; Galesia 5:19; Efesas 5:3; Kolosae 3:5-6; 1 Tesalonaeka 4:1-8; Hibru 13:4; Jiud 7.